• Produktförsäkring

Felsök skada

I många fall kan felet på produkten avhjälpas enklare än du tror. Innan du anmäler din skada, titta därför igenom felsökningsguiden i din bruksanvisning samt felsökningsguiden till vänster för att se om du själv kan få din produkt att fungera.  

Om du inte längre har din bruksanvisningar, hittar du många bruksanvisningar på denna länk: http://www.bruksanvisningar.net/