• Produktförsäkring

Hjälp vid skada

 

Klicka här för kontaktinfo till skadecentret. Skadecentret hjälper dig vid otursskador och vid skador som inte täcks av garanti och reklamation. Vi hjälper dig även om du drabbats av inbrott i ditt hem, kontor eller fritidshus.

Du kan även anmäla din skada online.

Täcks skadan av garanti/reklamation?

Om du din produkt bara slutat fungera utan synbar anledning och garantin/reklamationsrätten ännu inte gått ut, ska du vända dig till din butik, se kontaktinfo nedan.

Produkt köpt på Elgiganten   Produkt köpt på Electro World
Telefon: 0771-115 115   Telefon: 077-225 25 33
E-post: kundcenter@giganten.se E-post kundcenter@electroworld.se