• Produktförsäkring

Varför teckna Trygghetsavtal?

Våra Trygghetsavtal för hemelektronik och vitvaror ger ett omfattande skydd för otursskador. Du får även skydd mot funktionsfel som inte täcks av garanti eller reklamationsrätt. Trygghetsavtalen tecknas direkt i butik eller nätbutik i samband med köp av produkten. Trygghetsavtalet fungerar som ett komplement till det skydd du har genom garanti/reklamation och hemförsäkring:

 1. Varken reklamationsrätten eller garantin kompenserar dig för skador genom olyckshändelse, åsknedslag, tapp eller vätskeskador, det gör däremot  Trygghetsavtalet/produktförsäkringen.
 2. Trygghetsavtalet ger en förlängd trygghet efter garantins och reklamationsrättens slut. Trygghetsavtalet gäller i ett år från inköpsdatumet. För de flesta av våraprodukter kan Trygghetsavtalet förlängas med ett år i taget. För vissaprodukter kan avtalet betalas via månadsbetalning. Avtalet förlängs dåmed en månad i taget och du kan närsomhelst säga upp avtalet. För vitvaror erbjuder vi skydd upp till 5 år, att jämföras med reklamationsrättens 3-åriga skydd för ursprungliga fel. När det gäller reklamationsrätten är det viktigt att komma ihåg att det efter de första 6 månaderna är upp till dig som kund att bevisa att felet är ursprungligt. 
 3. Trygghetsavtalen lämnar ersättning vid inbrott i ditt hem, fritidshus eller kontor - det täcks inte av garanti och reklamationsrätt. För mobiltelefoner köpta på Elgiganten mellan 2015.10.01 – 2016.08.01 och Phonehouse mellan 2015.08.28 – 2016.08.01, täcks även övrig förlust.
 4. Hemförsäkringar ger bara skydd för otursskador om du har ett s.k. Allriskförsäkring/Drulleförsäkring. Dessutom måste du i de flesta fall betala självrisk (ofta 1500-2000 kr). När ersättning från hemförsäkring ska räknas ut drabbas du även av ett så kallat åldersavdrag om produkten är 1 år eller mer. Med Trygghetsavtalet betalar du inte självrisk för någon annan produkt än mobiler och du drabbas aldrig av åldersavdrag. Visste du att när hemförsäkringen ersätter en skadad laptop/PC drar man vanligen av så mycket som 50% av värdet efter år 1? Dator med spillt kaffe, trygghetsavtal hemelktronik & vitvaror

 5. Vad får du ut från hemförsäkringen om du spiller kaffe över datorn?

  Ersättning från hemförsäkring kräver att du har tilläggsförsäkringen allrisk/drulle som täcker otursskador.
  Inköpspris för 18 månader sedan: 12 000 kr
  Pris för motsvarande dator idag: 8 000 kr
  Åldersavdrag, 50%: 4 000 kr
  Självrisk: 1 500 kr
  Din ersättning: Endast 2 500 kr

 

 • Anmäl skada

  Vi ger snabb & smidig service 

 • Faktaruta


  Garanti
  Branschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot Konsumentköplagen.

  Reklamationsrätt
  För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i tre år från inköpet. Bevisbördan vid reklamation för att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsument efter garantitiden. Kontrollera hur lång garanti som medföljer din produkt.

  Hemförsäkring
  Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall.