Servicenummer
Hvad er servicenummer?
Når du afleverer dit ødelagte produkt, får du en kvittering, en servicekvittering, af butikken. Oppe i højre hjørne på denne kvittering, finder du dit servicenummer i din sag.